Informacje

 

Zgodnie z Ustawą Tursytyczną z dnia 1 lipca 1998r. Imprezy myśliwskie odbywają się wyłącznie z pilotem (Europejski Paszport Btoni Palnej oraz VOUCHER Biura Polowań KOLIBRI)

Z dniem 1 maja 2004 wwóz broni i amunicji przez obywateli Państw Unii Europejskiej może nastąpić na podstawie Europejskiego Paszportu Broni Palnej, o ile broń ta wymieniona jest w tym dokumencie i jej wwóz jest uzasadniony. Voucher wystawiony przez nasze biuro polowań jest potwierdzeniem legalności polowania.

Obydwa wyżej wymienione dokumenty są niezbędne do odbycia polowania na terenie Polski.

Jeżeli myśliwy dysponuje Europejskim Paszportem Broni Palnej wwóz broni i amunicji może nastąpić na podstawie pozwolenia na przewóz broni i amunicji wydanego przez dany konsulat RP. Pozwolenie to załatwia się w konsulacie RP na podstawie naszego Vouchera z podaniem dodatkowo następujących danych: – numer i kaliber broni.

Myśliwych polujących w Polsce obowiązuje ścisłe przestrzeganie przepisów polskiego prawa łowieckiego oraz okresów ochronnych dla zwierzyny. Naruszenie przepisów powoduje rozliczenie opłat karnych w wysokości 100% wartości odstrzału, wyliczonych na podstawie niniejszego cennika.

Dokonanie odstrzału zwierzyny znajdującej się pod ochroną może pociągnąć za sobą – na wniosek organów przyrody – odpowiedzialność karną lub skarbową.

Do pobrania:
– podstawowe zasady wykonywania polowań w Polsce (dotyczy myśliwych polujących zbiorowo w okresie od 15.10-31.01.)